Adam Koch Christensen

Adam Koch Christensen

Danmark | *
Begyndte at spille violin som 5-årig, indledte studier hos professor Serguei Azizian som 13-årig.
Som 16-årig kom han på konservatoriet i København, hvor han p.t. studerer hos Nikolaj Szeps-Znaider og Eszter Haffner, et studium, der kombineres med jobbet som alternerende koncertmester i Leopoldinum Kammerorkester i Wrocław.

Modtaget priser i danske konkurrencer, som f.eks. 1. pris i Øresunds Solist Konkurrence og 2. pris ved den danske strygerkonkurrence. Modtaget priser i internationale konkurrencer, senest 1. pris ved Brahms internationale violinkonkurrence 2020, specialpris ved Mozart violin konkurrence samt 2. pris og publikumspris ved Tibor Varga Internationale violinkonkurrence.
Støttes af Det store Jacob Gade Legat, Augustinus Fondens Jubilæumsbevilling og Leonie Sonnings talentpris.