The Danish Academy

The Danish class of the Malko Academy for Young Conductors is a two-year training programme for young talents from Denmark, aged 16-25 with lessons once every week. The purpose of the academy is to give young, promising musicians an opportunity to learn the basic skills of conducting, and to experience conducting professional orchestra musicians and choir singers. As the Danish class is a programme mainly for Danish residents, the following content is in Danish only.

Grundstenen i Malko Dirigentskolen

Dirigentskolen består af en 2-årig talentlinje, hvor 6 dirigentspirer følger et ambitiøst og musisk dannende undervisningsforløb, med mulighed for at dirigere DR’s kor og orkestre, samt deltage i kurser med de dirigenter, der løbende besøger DR.
Eleverne bliver undervist i de mange discipliner, som en dirigent skal kunne mestre – bl.a. hørelære, slagteknik, partiturspil og lederskab.

Undervisningen og mødet med musikken

Undervisningen foregår som udgangspunkt samlet på én fast ugedag og primært om eftermiddagen, aftenen og i weekender. Derfor er det muligt at passe skolegang, studie eller arbejde ved siden af forløbet på talentlinjen. 
Praktikker med sangere og musikere forventes dog at finde sted midt på dagen.

Undervisningen består af i gennemsnit 5 timer ugentligt fordelt på 2 lektioner. Undervisningen er tilrettelagt som fællestimer i henholdsvis direktion og hørelære. 

Undervejs i talentprogrammet vil eleverne få mulighed for at følge DR Symfoniorkestrets og DR Vokalensemblets prøver, møde nogle af de internationale stjernedirigenter, der besøger DR samt indgå i et tæt samarbejde med musikere og sangere fra DR’s kor og orkestre. Den målrettede undervisning, de høje krav til alle elever samt den praktiske erfaring med at stå foran et orkester eller kor er det enestående og centrale ved talentlinjen.